FORMY WTRYSKOWE


Dzięki kooperacji z kilkoma Narzędziowniami oferujemy wykonanie form wtryskowych do odlewania ciśnieniowego.

Doświadczenie konstruktorów oraz możliwość przeprowadzenia symulacji wypełnienia wnęki formy i krzepnięcia odlewu minimalizuje konieczność wykonania ewentualnych poprawek w gotowej matrycy.

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana forma ma ogromne znaczenie w procesie odlewania. Dlatego czas poświęcony na analizę jej wykonania zwraca się ze zdwojoną siłą w procesie produkcji odlewów.

Trwałość form Ciśnieniowych do odlewania ciśnieniowego ZnAl-u jest wysoka.
Na większość narzędzi udzielamy gwarancji na 200 tysięcy wtrysków lub 2 lata.

Technologia odlewania ciśnieniowego ZnAl-u sprawdza się przede wszystkim:
- kiedy wymagana jest powtarzalność wymiarowa odlewu,
- przy dużym wolumenie zapotrzebowania na odlewy (ceny form są stosunkowo wysokie).

Możemy wykonać formę na podstawie przekazanego rysunku, bądź wzoru detalu.

Zlecenia realizujemy kompleksowo - od wykonania projektu detalu (także prototypu), poprzez wykonanie formy, aż po produkcję odlewu.


Przykładowa forma

1
2
3
4

Zapraszamy do współpracy.