OBRÓBKA ODLEWÓW


Odlewy wykonane w Naszej Odlewni w miarę zapotrzebowania poddajemy dalszej obróbce:

MECHANICZNEJ – aby otrzymać pożądane funkcje odlewu;
POWIERZCHNIOWEJ – aby uzyskać gładką powierzchnię odlewu, pozbyć się gratu oraz złagodzić krawędzie odlewów.

Dostępne operacje:

» wiercenie,
» gwintowanie,
» obróbka wibrościerna,
» gratowanie,
» szlifowanie,
» polerowanie,
» piaskowanie.Zapraszamy do współpracy.